Ahmet Efe Konya Takkeli Dað Sarayköy

Ahmet Efe’nin Anadolu Selçuklu Sultanları ile ilgili 17 minyatürü, Konya Büyükşehir Belediyesi’nce satın alınmış olup, eserler bir albüm halinde neşredilmiştir.

Orijinalleri Konya Koyunoğlu Müzesi’nde teşhir edilmektedir.

Sanatçının Mevlâna ve Ailesi hakkında yaptığı 15 orijinal minyatür Konya Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, ilgili şahışların biyografileri de verilerek, 29×41 cm. ebadında bir albüm halinde neşredilmiştir. Minyatürlerin orijinal nüshaları sanatçının arşivindedir.

Ahmet Efe’nin Konya’da 40 Büyük Eser adını verdiği ve her biri 25×35 cm. ebadındaki 40 adet minyatür, Konya Büyükşehir Belediyesi’nce satın alınmış ve “Selçuklu Payitahtı Konya’da 40 Büyük Eser” adlı bir albüm olarak Türkçe ve İngilizce neşredilmiştir. Eserlerin orijinalleri halen Konya Büyükşehir Belediyesi’nce çeşitli mekanlarda teşhir edilmektedir.

36 Osmanlı padişahının tuğra ve portrelerinden oluşmuş minyatürler 50×70 cm. ebadındadır. Eserlerin orijinalleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce satın alınmış olup, değişik birimlerde sergilenmektedir. Henüz toplu bir katalogu neşredilmemiştir.

Dünyaca ünlü 24 adet masal, minyatür formatı içinde resmedilmiştir. 20×28 cm. ebadındaki eserlerin orijinal nüshaları sanatçının arşivindedir.

Ahmet Efe’nin Yûnus Emre, Nasreddin Hoca, Celaleddin Karatay, Sahip Ata ve İstanbul Çeşmeleri gibi çeşitli minyatürleri, muhtelif vesilelerle sergilenmiş, kitap şeklinde yayınlanmış ve koleksiyonlara intikal etmiştir. Bir kısım serbest çalışmalar ise halen sanatçının elinde bulunmaktadır.